ไปเทศกาลโฮลี

ไปเทศกาลโฮลี (Holi) เป็นเทศกาลที่สำคัญและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศอินเดีย ซึ่งเทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีพื้นฐานการฉายสีและการรื่นเริงอย่างมาก

ไปเทศกาลโฮลี มีลักษณะเป็นการสังเคราะห์ความสนุกสนานระหว่างผู้คน ผู้เข้าร่วมเทศกาลจะใช้สีสันสีสวยงามมาฉายกัน โดยการใช้ผงสีที่สดใส เป้าหมายหลักของเทศกาลคือการสร้างความรื่นเริงและความเชื่อมั่นในชีวิต โฮลียังเป็นโอกาสที่ผู้คนมาพบปะ ฉายสีกันและฉายอารมณ์ดีกัน โดยเทศกาลนี้มีความสำคัญในเชื้อสายฮินดู และมีการสืบทอดต่อกันมาเป็นพันธุกรรมมานานถึงหลายร้อยปีแล้ว

รู้ประวัติเทศกาลโอลี เป็นยังไง ก่อนจะไปเที่ยว

เทศกาลโอลี (Holi Festival) เป็นเทศกาลที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยาวนานใน ประเทศอินเดีย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากแนวคิดทางศาสนาและปรัชญาของฮินดู ประเพณีโอลีได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่ยุคโบราณและมีความสำคัญอย่างมากในวัฒนธรรมอินเดีย

โอลีเริ่มต้นจากตำนานเกี่ยวกับพระเครื่องบูทาและพระแม่ซีตาที่เป็นพระเจ้าผู้ครองสิรินธรในฮินดู ตามตำนานนี้ พระแม่ซีตาได้ทำบูทาให้ตัวเองใส่เพื่อล้างอาณาจักรของพระรามและระเบิดแรงราชาในองค์ที่ชั่วร้ายที่ชื่อว่าฮอลิกา การเผาฮอลิกากลายเป็นการล้างความชั่วของคน และเป็นการสร้างความสุขและความรื่นเริงในชีวิต

ใน วันเทศกาลโอลี ผู้คนจะรวมตัวกันที่ถนนและพื้นที่สาธารณะ พวกเขาจะใช้สีสันสดใสอย่างผงสีสันสวยงามฉายกัน โดยการเทคล้ายเมื่อตัวเองและฉายเพื่อนอื่นๆ โอลีเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนสละอากาศตึกตาและพบปะกันอย่างเป็นมิตร มันเป็นโอกาสที่ผู้คนสามารถลืมความคับข้องชีวิตและสนุกสนานอย่างอิสระ

เทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลสำคัญและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมในประเทศอินเดีย โดยมีลักษณะเป็นการฉายสีและการรื่นเริงอย่างมาก ประวัติของเทศกาลโฮลีสามารถสะท้อนถึงความเชื่อและปรัชญาของประชากรอินเดียได้ดี นี่คือประวัติเทศกาลโฮลีอย่างสรุป:

 1. ต้นกำเนิด: พระเจ้าแคมเบรีย์ (Kaṃsa) เป็นพระมหาเทพที่องค์เดียวในมหายุทธภพ เขาเป็นคู่แข่งของเทวีอินทรีย์ชื่อว่า วิษณุเตียร (Vishnu) และได้รับทำนองการที่จะสาปตัวอันชั่วร้ายอย่างครบถ้วน แต่พระรามโรจน์ (Ramayana) ได้บอกถึงความสำคัญของความแกร่งของธรรมชาติ วิษณุเตียร (Vishnu) จึงเกิดใหม่เป็นเทวรูปอื่น ๆ เพื่อทำลายและรักษาความยั่งยืนของสายพันธุ์มนุษย์
 2. โครงสร้างของเทศกาล: เทศกาลโฮลีแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ๆ คือ “โฮลี” (Holika Dahan) และ “เทศกาลโฮลี” (Holi)
 3. โฮลี: เริ่มขึ้นในวันก่อนเทศกาลโฮลี ชาวอินเดียจะสร้างโครงการหรือโครงสร้างจากไม้และวัสดุอื่น ๆ แล้วเผาเพื่อแสดงถึงการทำลายของความชั่วร้ายและความชั่วร้ายของพระเจ้าแคมเบรีย์
 4. เทศกาลโฮลี: เริ่มขึ้นในวันถัดไป ในวันนี้ผู้คนจะรวมตัวกันและส่งความสุขผ่านการฉายสีกัน พวกเขาใช้ผงสีที่สดใสและน้ำสีเพื่อฉายกัน นอกจากนี้ยังมีการเล่นน้ำ กินอาหารและขนมหวาน และเต้นรำอีกด้วย
 5. ความหมายและสัญลักษณ์: เทศกาลโฮลีเป็นการแสดงถึงความเชื่อและความหวังในชีวิตใหม่ ความสีสันและความรื่นเริงในการฉายสีแสดงถึงความรักและความสามัคคีที่สำคัญในสังคม นอกจากนี้ยังมีการเล่นน้ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการล้างความบกพร่องและเริ่มต้นใหม่ในชีวิต

เทศกาลโฮลีเป็นเวลาที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงมารวมตัวกันเพื่อเพลิดเพลินกับความสนุกสนาน นอกจากอินเดียแล้ว เทศกาลโฮลีก็ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่สนใจในวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดีย

การจัดเทศกาลโฮลี จัดที่ไหน ลักษณะเป็นอย่างไร

เทศกาลโฮลีจัดขึ้นทั่วประเทศอินเดีย และมีความนิยมที่สุดในพื้นที่ทางเหนือของประเทศ เมืองวาราเนเซีย (Varanasi) และ เมืองมาทุร์ (Mathura) เป็นสถานที่ที่เป็นที่มาของเทศกาลโฮลีที่มีการจัดงานโฮลีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในอินเดีย

ในช่วงเทศกาลโฮลี คนทั่วไปและนักท่องเที่ยวจะรวมตัวกันในถนนและพื้นที่สาธารณะ พวกเขาจะหยุดกันไว้เพื่อฉายสีกัน โดยใช้ผงสีสดใสและน้ำสี ความสนุกสนานของการฉายสีกันมักเริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าสายและดำเนินไปตลอดวัน ผู้คนจะส่งความยินดีและอวยพรกันในช่วงเทศกาลนี้ และมีการเตรียมเอาอาหารและขนมหวานพิเศษมาให้กันกินและสังเคราะห์

เทศกาลโฮลีเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวและเพื่อนฝูงมารวมตัวกัน มีการระลึกถึงความสำคัญของความสันติสุขและความสามัคคีในสังคม นอกจากอินเดียแล้ว เทศกาลโฮลี ก็ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกและได้รับการสนับสนุนจากผู้คนที่สนใจวัฒนธรรมและประเพณีของอินเดีย

เทศกาลเล่นสี ของอินเดีย กับเทศกาลโฮลี ต่างกันยังไง

การเล่นสีที่แตกต่างกันคือเทศกาลโฮลีและเทศกาลเล่นสี (Color Festival) ซึ่งเป็นเทศกาลที่แตกต่างกันในประเทศอินเดีย

เทศกาลโฮลี (Holi Festival) เป็นเทศกาลที่เซ็นทรัลในศาสนาฮินดูและเป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญที่สุดในอินเดีย การเฉลิมฉลองโฮลีเกี่ยวข้องกับการฉายสีกันด้วยผงสีสดใสและน้ำสี นักประดิษฐ์จะใช้ผงสีและน้ำสีเพื่อฉายกัน ผู้คนจะส่งความยินดีและอวยพรกันในช่วงเทศกาลนี้ นอกจากการฉายสีแล้วยังมีการเล่นน้ำ กินอาหารและขนมหวาน และเต้นรำอีกด้วย

ส่วน เทศกาลเล่นสี (Color Festival) เป็นเทศกาลที่ต่างออกไป มันเป็นเทศกาลที่มีลักษณะการเล่นสีแบบคร่าว ๆ โดยผู้คนจะใช้ผงสีสดใสและน้ำสีในการฉายกัน ภาพรวมของเทศกาลเล่นสีคือการสร้างความสนุกสนานและความรื่นเริงผ่านการเล่นสีกัน อันที่จริงแล้ว เทศกาลเล่นสีเป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลกและมักจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายนของทุกปี

โดยสรุป, เทศกาลโฮลีและเทศกาลเล่นสีเป็นเทศกาลที่แตกต่างกันและมีความสำคัญในประเทศอินเดียและศาสนาฮินดู โฮลีเป็นเทศกาลที่มีการฉายสีกันและเต้นรำในรูปแบบที่สำคัญที่สุดในอินเดีย ส่วนเทศกาลเล่นสีเน้นในการเล่นสีกันอย่างสนุกสนานและไม่มีความสังเกตอย่างมากในเชิงศาสนา

ถ้าอยากจะ ไปเทศกาลโฮลี ควรไปช่วงไหนยังไง

เทศกาลโฮลีจัดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี แต่วันที่แน่นอนของการจัดงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปีและสถานที่ต่าง ๆ ในอินเดีย การเลือกเวลาในการเยี่ยมชมเทศกาลโฮลีขึ้นอยู่กับความต้องการและประสบการณ์ที่คุณต้องการได้รับ

ช่วงเทศกาลโฮลี เป็นช่วงเวลาที่คนมากมายจะร่วมสนุกกันในการฉายสีและเต้นรำ หากคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบและแบบสมบูรณ์ของเทศกาลโฮลี คุณควรพยายามเข้าร่วมในช่วงเวลาที่มีการจัดงานโฮลีในพื้นที่ที่คุณสนใจ หากคุณต้องการผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับการเล่นสีและสนุกสนานกับผู้คน คุณอาจพิจารณาไปในวันที่มีการเฉลิมฉลองหรือพิธีสำคัญในเทศกาลโฮลี

อีกสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาคือสถานที่ที่คุณต้องการไปเยี่ยมชม เมืองวาราเนเซีย  (Varanasi) และเมืองมาทุร์ (Mathura) เป็นสถานที่ที่เป็นที่มาของเทศกาลโฮลีที่มีการจัดงานโฮลีที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่รู้จักมากที่สุดในอินเดีย การเลือกสถานที่ที่มีประสบการณ์การจัดงานโฮลีที่สมบูรณ์แบบอาจช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่มีความหลากหลายและน่าจดจำมากขึ้น

สุดท้ายแต่ไม่สำคัญ ควรตรวจสอบข้อมูลสถานที่และวันเวลาการจัดงานโฮลีในปีปัจจุบันที่คุณสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมในเทศกาลโฮลีได้อย่างเต็มที่

เตรียมความพร้อมเมื่อ ไปเทศกาลโฮลี อินเดีย

หากคุณต้องการไปเที่ยวเทศกาลโฮลีในอินเดียหรือในสถานที่อื่น ๆ คุณอาจต้องเตรียมความพร้อมต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบวันและสถานที่จัดงาน: ตรวจสอบวันที่และสถานที่ที่จัดงานโฮลี ในปีปัจจุบันที่คุณสนใจเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถวางแผนการเดินทางได้ตรงกับวันและสถานที่ที่คุณต้องการไปเยี่ยมชม
 2. สิ่งที่สวมใส่: เทศกาลโฮลีมีการฉายสีและเล่นน้ำ ดังนั้นคุณควรเตรียมเสื้อผ้าที่สามารถใส่และซักได้ง่าย เสื้อผ้าที่มีสีสดใสและไม่เสียหายง่ายอาจเป็นตัวเลือกที่ดี นอกจากนี้ยังควรใส่รองเท้าที่สบายและเหมาะสมสำหรับกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมาก เช่น รองเท้าที่มีพื้นรองรับการเดินเท้าหรือรองเท้าแบบสปอร์ต
 3. อุปกรณ์ป้องกัน: เพื่อปกป้องตัวเองจากผงสีและน้ำสี คุณอาจต้องเตรียมแว่นกันแดด, หมวก, ผ้าพันคอ, และแว่นตาป้องกันแสงแดด
 4. การเตรียมตัวก่อนเล่นสี: หากคุณต้องการเข้าร่วมการเล่นสี คุณควรตรวจสอบว่าผิวของคุณแพ้สีหรือไม่ และควรใช้ครีมกันแดดหรือน้ำมันที่ช่วยให้สีไม่เข้าสู่ผิวหนังของคุณ.
 5. ความปลอดภัย: เมื่อคุณเข้าร่วมเทศกาลโฮลี ควรรักษาความปลอดภัยของตนเองและทรัพย์สิน คุณควรระวังของความมีค่าและส่วนตัวของคุณและอยู่ในที่มีความปลอดภัยในเวลาที่มีคนมากมายและการฉายสีกัน
 6. ความเคลื่อนไหวในเทศกาล: เทศกาลโฮลีเต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอลังการ คุณควรเตรียมใจว่าคุณจะต้องเคลื่อนไหวอย่างไรในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมาก.
 7. การรับรู้วัฒนธรรมและประเพณี: เทศกาลโฮลีเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีในอินเดีย คุณควรรับรู้เกี่ยวกับประเพณีและทางลัดที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลโฮลี เพื่อให้คุณเข้าใจและเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น
 8. การติดต่อสื่อสาร: คุณอาจต้องแสดงความเคารพและการติดต่อสื่อสารกับคนท้องถิ่นที่คุณพบในเทศกาล ความเคารพและการแสดงความสนใจต่อวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาจะช่วยสร้างความสามัคคีและประสบการณ์ที่ดีในเทศกาลโฮลี

คำแนะนำเหล่านี้เป็นแนวทางทั่วไปเท่านั้น คุณอาจต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของที่ตั้งที่คุณจะไปเยี่ยมชม เตรียมตัวให้พร้อมและสนุกกับการเข้าร่วมเทศกาลโฮลีในอินเดีย!

เทศกาลโฮลีเป็นเทศกาลที่มีการละเล่นสีและเฉลิมฉลองในประเทศอินเดีย การจัดเทศกาลนี้มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี ผู้คนจะใช้สีสดใสมาฉายกันและเล่นน้ำสีกัน เทศกาลโฮลีเป็นการล้างความเครียดและเฉลิมฉลองความรื่นเริงของการเปลี่ยนฤดูใหม่ มันเป็นเวลาที่ผู้คนรวมตัวกัน เตรียมตัวก่อนการเล่นสี รวมถึงสิ่งที่จำเป็นอื่น ๆ เช่น เสื้อผ้าที่เหมาะสมและสะดวกสบาย อุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นกันแดดและผ้าพันคอ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะสนุกกับประสบการณ์ที่มีความสนุกสนานและสีสันในเทศกาลโฮลีของอินเดีย! 


บทความเรื่องอื่นๆ

อ่านบทความเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ himalaya-india.com